Influencer Marketing Wat Is Het En Waarom Groeit Het Hard?

influencer marketing

Influencer Marketing? Influencers koppelen aan bepaalde merken is een strategie die al sinds het ontstaan van reclame gebruikt wordt.

Het uit zich bijvoorbeeld in de vorm van filmsterren die het gezicht werden van een cosmeticamerk en voetballers die aan sportkledij gekoppeld worden zodat het geloofwaardiger overkomt.

Het is dus allesbehalve een nieuwe trend, maar de populariteit van de sociale media en de groei van bloggers, vloggers, instagrammers en andere heeft influenceer marketing wel op een hoger niveau gebracht.

Merken zijn bereid heuse bedragen te betalen voor het hanteren van influencer marketing, aangezien het om een hot business gaat.

Communicatiebureaus zijn er volop in verwikkeld en willen het gebruiken om succes te verzekeren. Maar hoe kun je als als merk zo’n succesvolle samenwerking opstarten, binnen de enorme diversiteit aan bureaus?

Voor een succesvolle campagne kan opgezet worden (en wat er allemaal bij komt kijken), is het essentieel om eerst beter te begrijpen wat influenceer marketing precies inhoudt en welke verschillende aanpakken er bestaan.


De opkomst van influenceer marketing is geen nieuw gegegeven

Influencer marketing is een uiterst belangrijk begrip, maar het gaat zeker niet om een nieuwe trend.

Influencer marketing wordt al heel lang gebruik om merken in de verf te zetten, en hoewel dit in de beginjaren helemaal anders verliep dan tegenwoordig (dankzij de aanwezigheid van sociale media), blijft de essentie dezelfde.


1. Influencer marketing in de PR-bureaus

Influencer marketing wordt al jarenlang toegepast binnen PR-bureaus, en bij deze laatste is ene naam als Edward Bernays niet weg te denken.

Hij was één van de grondleggers van de PR van vandaag. Zo wist hij vrouwen te doen roken in de jaren 20 van de 19e eeuw met behulp van de feministische golf die toen aan het opkomen was.

hij koppelde deze aan een maatschappelijk verkrijgbaar product – de sigaret dus.

Edward kwam erachter dat vrouwen de sigaret eigenlijk zagen als een soort symbool van status voor mannen, waardoor het hun vrouwelijke dragen onderdrukt.

Daarom veranderde hij sigaretten in een symbool van vrouwelijke onafhankelijkheid.
De opmars van sigaretten rokende vrouwen die hij veroorzaakte in New York lokt een ontelbaar aantal journalisten die er een publiek schouwspel van maakten.

Dit was het begin van de consumptiemaatschappij zoals we die nu kennen, én het begin van influencer marketing.


2. Influencer marketing in platformen en agencies

influencer marketing bureauPR-bureaus zijn dus bekend met influenceer marketing, maar de algemene regels van de strategie zijn door de huidige sociale media enigzins veranderd.

Personen als Rocco Stallvord en Arjan van de Steeg waren de eerste die hier geld mee wisten te verdienen en deden dat door de bemiddelen tussen adverteerders, mediabureaus, communicatiebureau en influencers.

In 2009 startten ze Wearfirst op, dat naast bedrijven als Adfacor het voortouw nam in de opkomst van de influencer marketing.

Vervolgens ontstonden er tevens influencer agencies die gespecialiseerd waren, en vaak een onderdeel vormden van contentbureaus of publisherplatformen.

Social1nfluencers werd in 2012 uit de grond gestampt en VICE Edition ontstond in 2015. Deze dienden als vertegenwoordiging van en het toegang bieden tot een heel netwerk van bekende influencers binnen sectoren zoals food, fashion, gading, entertainment en beauty.

Sinds deze influencer agencies opkwamen, zijn ook reclamebureaus het gespecialiseerde karakter van influencer marketing binnen hun diensten meer gaan onderstrepen, naast de PR-bureaus.

Daarbij richten mediabureaus aan de lopende band hun eigen labels op. Voorbeelden zij MEC’s Wavemaker, ontstaan in 2016.

Tenslotte zijn er online bedrijven die beschikken over een heus online platform, waarna merken aan speciaal influencers gekoppeld kunnen worden – en daar zijn Collabary en Zalando perfecte voorbeelden van.


3. Rollenbureaus en influencer marketing

Een samenwerking met een influencer effectief opstellen kan door deze zogenaamde constellaties van bureaus wel eens moeilijker zijn dan men had gedacht.

Bij een dergelijke campagne zijn immers vaak diverse bureaus betrokken, en elk claimen ze een rol binnen het schouwspel met hun eigen vakkundigheid.

Over het algemeen kan men eenvoudiger bepalen welk bureau het best geschikt is voor ene influencer marketing campagne, als duidelijk is welk doel men ermee wil bereiken.

Daarna kan bepaald worden welk bureau over de kwaliteiten en eigenschappen beschikt om dat doel een realiteit te maken.

Hiervoor is natuurlijk een grote portie inzicht nodig met betrekking tot het benaderen van deze bureaus.


4. PR en het belang van influencer marketing

Influencer marketing heeft, zoals reeds vermeld, altijd al een belangrijk onderdeel uitgemaakt van alle PR-bureaus.

PR-professionals denken vanuit de verstandhouding van een bepaald merk met diverse zogenaamde stakeholders, zeker op de lange termijn.

Dit kan gaan om medewerkers van een zeker bedrijf, wetenschappers, overheden, online influencers, maar ook belangengroepen en gewone consumenten.

Online influencers kunnen gerekend worden tot een heus netwerk van stakeholders, waarbij met gebruik van een combinatie van betaalde en onbetaalde aandacht verhalen of anekdotes van een product overgebracht worden.

Bij deze benadering wordt gewerkt vanuit het merk zelf, en de bijdrage van de influencer aan de reputatie van dat merk op de lange termijn.

Dit houdt in dat bij het inzetten van een influencer altijd rekening gehouden wordt met de invloed en de effecten van het zogenaamde ‘maatschappelijke sentiment’.


5. Reclame en influencer marketing

wat is influencer marketing?Eigenlijk kan gezegd worden dat het maken van reclame al sinds het ontstaan gebaseerd is op het vertellen van een verhaal dat verweven zit in een middel en een kanaal, met als doel een bepaald merk bekendheid te geven en onder de aandacht te brengen.

Influencer marketing wordt door reclamebureaus gezien als het gebruiken van content creators, die dankzij een combinatie van autoriteit én bereik heel erg interessant kunnen zijn voor grote merken.

Deze merken passen dit toe om vlottere toegang te krijgen tot bepaalde doelgroepen die normaal gezien moeilijker te bereiken zijn.

Of doelgroepen die niet zo ontvankelijk zijn voor een bepaalde boodschap als die rechtstreeks door een merk verkondigd zou worden.


Verschillende types influencer agencies

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen diverse soorten influencer agencies:

1. Influencer agencies die een persoonlijk netwerk hebben van influencers, waaruit ze kunnen kiezen

2. Influencer agencies die een dergelijk netwerk bewust niet kiezen om de aandacht meer op het merk zelf te richten en te houden

Beide varianten biden ongetwijfeld zowel voordelen als nadelen.

Daan Sip is de oprichter van Social1nfluencers en zegt dat de agencies die over een eigen netwerk beschikken eerder functioneren als een soort managementbureau voor die bepaalde influencers.

Hun doel is dus eigenlijk om influencers verder te brengen door deze te koppelen aan bepaalde merken.

Bij agencies die niet over een eigen netwerk van influencers beschikken, is de aanpak eerder gericht op het merk zelf.

Hierbij komt de vraag kijken: welke influencer kies je het best om een bepaald merk meer naambekendheid te krijgen en een bepaalde boodschap over te brengen?

Het antwoord volgens deze agencies: de ene persoon is niet beter dan de andere.

Bij agencies die hun eigen netwerk hebben kan altijd een keuze gemaakt worden tussen influencers in hun persoonlijke pool. Het onvermijdelijke voordeel hiervan is dat zij altijd en overal beschikken over de allergrootste influencers en er reeds een goede relatie mee hebben opgebouwd.

Deze verstandhouding, waarbij zowel influencer als merk elkaar goed kennen, en weten vat hun raakvlakken zijn, maakt een uiterst efficiënte samenwerking mogelijk en verhoogt de kansen op succes natuurlijk enorm.


Zo. Nu weet je alles over influencer marketing.

Ik heb dit artikel niet zelf geschreven, omdat ik hier niet in ben gespecialiseerd.

Ik help zelf ondernemers aan nieuwe klanten door middel van content marketing. Heb je interesse in tips schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief.

Wat vind je van dit artikel laat het me weten in de comments.

Deel dit artikel!
Stefan Smits
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: